Uniepers Uitgevers

 Poolster 193
 1622 EN Hoorn
t

 

 +31 (0)6 53147716
e 

Uniepers Uitgevers is lid van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB)

Titels van UNIEPERS

Toevoegen aan winkelwagen

SPOREN IN DE ARCHEOLOGIE

In het boek "Sporen in de archeologie"kijken we terug naar 25 jaar archeologische onderzoeken onder het spoor uitgevoerd in opdracht van ProRail bv en haar voorganger NS RIB. Dat zal velen wellicht verbazen, want wat heeft ProRail nu met archeologie te maken? Een goede vraag, en toch is het antwoord hierop minder vreemd dan je zou denken. In Nederland is het namelijk zo, dat overal waar gebouwd wordt, er eerst budget en tijd gereserveerd wordt voor archeologen om de bodem te onderzoeken. En dat geldt dus ook voor de aanleg van spoorlijnen, waarvoor al sinds 1995 standaard archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd.
Auteur:   Yuri van Koeveringe
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:128 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebonden
Uitgave:2020
Extra informatie:MET VIDEO-GEKOPPELDE QR-CODES
ISBN:9789087410377
NUR:682
Verkrijgbaarheid:via het R.M.O. en de boekhandel
Prijs:€ 14,90
Toevoegen aan winkelwagen

DE MIDDEN-STEENTIJD IN FRYSLAN

Jager-verzamelaars aan de oevers van het Burgumer Mar

Fryslân en vooral de omgeving van het Burgumer Mar (Bergumermeer), neemt een bijzondere plaats in in het onderzoek naar de Midden-Steentijd in Nederland. Al bijna 100 jaar zoeken zowel universitaire als amateurarcheologen (stientjessikers) naar de sporen van deze jagers, en vinden ze die hier ook. Honderden vindplaatsen en duizenden en duizenden vondsten geven aan dat deze omgeving een grote aantrekkingskracht had op de mens.

In dit boek kijken we hoe deze jager-verzamelaars leefden en hoe hun omgeving er uit zag. Dit doen we aan de hand van vele archeologische  onderzoeken, waarbij een grote opgraving uit de jaren '70 aan de oevers van het Burgumer Mar centraal staat.

Maar ook de vondsten van de stientjessikers spelen een onmisbare rol in het onderzoek naar de Midden-Steentijd.

Auteur:   Marcel Niekus/Yuri van Koeveringe
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:112 pag.
Bedrukking:tweezijdig in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:2018
Extra informatie:deel 12 in de serie Archeologie in Fryslân
ISBN:9789087410360
NUR:682
Verkrijgbaarheid:verkrijgbaar in de boekhandel
Prijs:€ 15,90
Toevoegen aan winkelwagen

MEER VONDSTEN UIT HET ZAANSE VEEN

Zolang archeoloog Piet Kleij blijft graven, komen er vondsten naar boven. 

Is de Zaanstreek niet een van de rijkste archeologische gebieden van Nederland?

Blijft het ons niet mateloos boeien? Dit boek beschrijft een aantal uiteenlopende archeologische vondsten uit alle delen van de Zaanstreek. Allemaal vertellen ze iets over het verleden van de Zaanstreek, vaak zelfs  over onbekende aspecten van het Zaanse verleden. Sommige zijn heel eenvoudig, andere zoals de oude kerk van Westzaan groot en ingewikkeld en twee zijn er gruwelijk!

De auteur leidt ons weer boeiend en vol spanning door deze geschiedenis. 

Auteur:   Piet Kleij
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:104 pag.
Bedrukking:f.c.
Afwerking:genaaid gebonden
Uitgave:2016
Extra informatie:vervolg op het succesvolle Vondsten uit het Zaanse Veen
ISBN:9789087410346
NUR:682
Verkrijgbaarheid:ja
Prijs:€ 17,90
Toevoegen aan winkelwagen

DE SCHIERSTINS, middeleeuws torenkasteel in Feanwalden

In de late middeleeuwen was het Friese landschap bezaaid met kleine kastelen. Recente wetenschappelijke onderzoeken wijzen op de aanwezigheid van 700 versterkte adellijke woonhuizen. Meestal ging het om torenstinzen waarin de eigenaar zich met zijn familie kon terugtrekken als er gevaar dreigde. Bijna alle stinzen zijn verdwenen, behalve de Schierstins van Feânwalden die als enige middeleeuwse toren bewaard is gebleven. Elders in Fryslân herinneren stinswieren, slotgrachten en ondergrondse fundamenten nog aan die kastelentijd. 

Auteur:   Erwin Boers
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:112 pag.
Bedrukking:tweezijdig in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:2016
Extra informatie:deel 11 in de serie Archeologie in Fryslân
ISBN:9789087410339
NUR:682
Verkrijgbaarheid:ja
Prijs:€ 15,90
Toevoegen aan winkelwagen

OVERLEVEN IN EEN NAT LAND

Het gebied De Onlanden, in het uiterste noorden van Drenthe, tegen de stad Groningen aan, kent een geschiedenis van steeds weer terugkerende vernatting. Keer op keer kwam de mens weer terug om er een bestaan op te bouwen. Er werd besloten tot  een grootschalige herinrichting van het gebied, waarbij grote delen werden aangewezen als waterberging.Tijdens de werkzaamheden, die vele jaren in beslag namen, kwam veel oude geschiedenis naar boven.

Het boek vertelt over de oerjagers in de ijstijden, de Middeleeuwse boeren die op de zeeklei hun terpen bouwden voor hun boerderijen en over de moderne herinrichting.

Het gebied is alleszins een of meerdere bezoeken waard! De rust, de natuur, flora en fauna zijn er uniek! 

 

Auteur:   Yuri van Koeveringe
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:96 pag.
Bedrukking:tweezijdig 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:2015
ISBN:9789087410315
NUR:682
Verkrijgbaarheid:via de boekhandel
Prijs:€ 15,90
Toevoegen aan winkelwagen

MEER WADDENWIJSHEID

Na het succes van de uitgave Waddenwijsheid (2010) werd het tijd voor een vervolg:

Meer Waddenwijsheid.

Ook nu weer bestaat de inhoud uit een selectie populairwetenschappelijke artikelen.

Door de kleurcodes is het boek erg toegankelijk geworden. Deze staan voor Geowetenschap, Ecologie, Klimaat en Water, Cultuur, Economie.

 

Welke beestjes krioelen er in het zand, welke wadvogels werden gegeten in de terpentijd, hoe oud wordt een zwaardschede, welke stormen zijn gevaarlijk voor de Wadden .....

Enkele onderwerpen in het boek.

 

Het boek telt 64 pag., meet 21 x 25 cm, is full colour, genaaid gebrocheerd (met flappen) en verkrijgbaar via de boekhandel.

Prijs € 12,90

ISBN 9789087410322

Auteurs: Gerbrand Gaaff, Romke Kats, Tim van Oijen, Hans Revier

Uitgever: Uniepers Uitgevers (info@uniepersuitgevers.nl) 

Auteur:   Gerbrand Gaaff, Romke Kats, Tim van Oijen, Hans Revier
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:64 pag.
Bedrukking:tweezijdig in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd, met flappen
Uitgave:2015
ISBN:9789087410322
NUR:900
Verkrijgbaarheid:via de boekhandel
Prijs:€ 12,90
Toevoegen aan winkelwagen

KLAARKAMP, middeleeuws klooster bij Rinsumageast

De cisterciënzer monniken die het klooster Klaarkamp vanaf de 12e eeuw bewoonden, hebben grote invloed gehad op de geschiedenis van Fryslân. Vanuit hun abdij op een terp bij Rinsumageast maakten zij de landerijen vruchtbaar, ontgonnen het veen en legden sluizen aan. Klaarkamp groeide uit tot het rijkste en meest invloedrijke klooster van Fryslân en was stichter van andere grote abdijen, zoals Gerkesklooster en Aduard. Eind 16e eeuw kwam aan de kloostertijd een einde. Wat bleef, is de rijke geschiedenis die voor een groot deel in de bodem wordt teruggevonden. Een prettig leesbaar en spannend boek dat uitmunt door zijn prachtige fotografie! 

Auteur:   Erwin Boers
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:96 pag.
Bedrukking:tweezijdig in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:2014
Extra informatie:deel 10 in de succesvolle serie Archeologie in Fryslân
ISBN:9789087410292
NUR:682
Verkrijgbaarheid:momenteel uitverkocht
Prijs:€ 15,90
Toevoegen aan winkelwagen

CONAN EN DE VLOEK VAN DE WATERGODEN

JEUGDBOEK OVER DE STEENTIJD

Prorail heeft samen met Uniepers, naar aanleiding van de vele archeologische vondsten in het Hanzelijn-gebied, een spannend jeugdboek laten schrijven door Yuri van Koeveringe. Het boek gaat over de 12-jarige Conan die leefde in de Steentijd, in het gebied dat nu tussen Lelystad en Zwolle ligt. We hebben het over meer dan 6000 jaar geleden. Elementen uit het verhaal verwijzen naar de vondsten die bij de aanleg van de lijn zijn gedaan.                                                                                                    

 Conan en zijn familie moeten het moeras waar zij wonen verlaten vanwege het        alsmaar stijgende water. Onderweg raken zij  elkaar in de haast kwijt .....                

Elke basisschool in de gemeenten die wordt doorkruist door de Hanzelijn, heeft een boek ontvangen voor de schoolbibliotheek. Het boek is bedoeld voor de groepen 6 t/m 8 van de basisschool. 

Auteur:   Yuri van Koeveringe
Formaat:17 x 22,5 cm
Omvang:80 pag.
Bedrukking:tweezijdig 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebonden
Uitgave:2014
Extra informatie:boek heeft een mooie uitklapkaart èn een geur!
ISBN:9789087410308
NUR:212
Verkrijgbaarheid:ja, in de boekhandel en bij Nieuw Land Erfgoed
Prijs:€ 14,90
Toevoegen aan winkelwagen

HET LAND VAN DE ZEEROVER EN DE KRUIDENIER

Na het succesvolle Vondsten uit het Zaanse Veen heeft de auteur zich nu meer geconcentreerd op de geschiedenis van Oostzaan. In het boek wordt beschreven dat de boeren en vissers vanaf de 16e eeuw de wereldzeeën bevoeren voor onder andere de walvisvangst en de handel. Rijkdom was er in de 16e en de 17e eeuw, gevolgd door armoede. Dit alles valt af te leiden uit de vele opgravingen die er zijn geweest en nog voortduren. Het dorp heeft verschillende bekende en opvallende inwoners gekend. Enkele daarvan zijn Claes Compaen, een van de succesvolste zeerovers ooit, en natuurlijk Albert Heijn die er zijn winkeltje begon.

Een boeiend en interessant boek dat de grenzen van de gemeente Oostzaan  ver overschrijdt! 

Auteur:   Piet Kleij
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:128 pag.
Bedrukking:tweezijdig in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebonden
Uitgave:2013
Extra informatie:een waardevolle aanvulling op Vondsten uit het Zaanse Veen
ISBN:9789087410285
NUR:682
Verkrijgbaarheid:via de boekhandel
Prijs:€ 17,90
Toevoegen aan winkelwagen

HOE DE EDAMMER DE WERELD VEROVERDE

In dit boek wordt de geschiedenis van de Edammer kaas beschreven, op een vlotte, prettig leesbare manier. Kaasmakers, kaasdokters, kaaskeerders en kaasdragers komen aan het woord. Voor het eerst zijn de feiten bijeengebracht over dit bijzondere kaasje dat naast de klomp en de tulp is uitgegroeid tot een soort nationaal symbool. In 2010 kreeg deze kaas een door de Europese Unie ingestelde kwalificatie: Beschermde Geografische Aanduiding (BGA), ingeschreven in het register van de EU-keurmerken als Edam Holland.
Auteur:   Marc Argeloo
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:120 pag.
Bedrukking:tweezijdig in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebonden
Uitgave:2011, Vereniging Oud Edam/Uniepers Uitgevers
Extra informatie:tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Vereniging Oud Edam
ISBN:9789080589704
NUR:948
Verkrijgbaarheid:ja, via de boekhandel en info@oud-edam.nl
Prijs:€ 19,90
Toevoegen aan winkelwagen

100 x Texel Maritiem

niet eerder zijn op een dergelijke overzichtelijke manier de wrakken in de zee rond Texel in kaart gebracht. Een vaak roemrucht maritiem verleden ligt hier als cultureel erfgoed op de bodem. Duikers vonden het terug en probeerden alles een naam te geven. Deze (weerbestendige) kaart is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en wil de gebruiker op een prettige manier dichter bij de geschiedenis brengen. Ook de maritieme historische plekken op het eiland zijn opgenomen. Om het geheel compleet te maken, is er een aantrekkelijk boekje over de maritieme geschiedenis aan toegevoegd.

Unieke samenwerking tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed                    en Uniepers Uitgevers

Auteur:   Manders, Opdebeeck, van Koeveringe
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:56 pag.
Bedrukking:4/4
Afwerking:garenloos
Uitgave:2011
Extra informatie:bij het boekje hoort de weerbestendige wrakkenkaart (63 x 100 cm), 4/4, ingesealed
ISBN:9789087410254
NUR:682
Verkrijgbaarheid:ja
Prijs:€ 17,90
Toevoegen aan winkelwagen

BUSKRUIT VOOR DE WERELDZEEEN

De opgraving van de buskruitmolen De Eendracht in Middelburg (op hole 4 van de golfbaan) was de aanleiding voor een inspirerend verhaal. In dit boek verhaalt de auteur vanuit de resultaten van de archeologische opgraving over de historische context van de buskruitproductie en de afzetmarkt, waar de VOC en de WIC een belangrijke rol in speelden. Een boeiende en prettig leesbare uitgave!
Auteur:   Paul van der Heijden
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:48 pag.
Bedrukking:f.c.
Afwerking:genaaid gebrocheerd met flappen
Uitgave:2010
ISBN:9789087410216
NUR:682
Verkrijgbaarheid:ja
Prijs:€ 9,95
Toevoegen aan winkelwagen

VONDSTEN UIT HET ZAANSE VEEN

Gemeentelijk archeoloog van de Gemeente Zaanstad, Piet Kleij, heeft voor dit prettig en boeiend geschreven boek een selectie gemaakt uit bodemvondsten van de afgelopen 50 jaar. De oudste vondsten dateren uit de IJzertijd, de jongste uit de 19e eeuw. Gevechten met de Romeinen, de middeleeuwse ontginners, de oorlog tegen de Spanjaarden, de armoede van de zeildoekwevers en de rijkdom van de kooplieden, slechts enkele hoofdstukken die deze uitgave tot een waardevol bezit maken.

 

Auteur:   Piet Kleij
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:104 pag.
Bedrukking:f.c.
Afwerking:genaaid gebonden
Uitgave:2010
Extra informatie:deel 3 in de serie Archeologie in Noord-Holland
ISBN:9789087410209
NUR:682
Verkrijgbaarheid:ja
Prijs:€ 17,90
Toevoegen aan winkelwagen

WaddenWijsheid

In 2009 en 2010 verschenen wekelijks populairwetenschappelijke artikelen op de websites van de Waddenvereniging en de Waddenacademie. Door de grote belangstelling daarvoor zijn een aantal daarvan nu gebundeld en op een aantrekkelijke manier in een boek opgenomen. Diverse onderwerpen als "Microben", "Eilandgeologie", "Algen", "Geulen en platen", en "Biobouwers" worden belicht en rijk geïllustreerd gepresenteerd. Dankzij genoemde instanties kon de verkoopprijs laag blijven! Een uitgave voor de liefhebber!
Auteur:   Maria van Leeuwe/Tim van Oijen
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:56 pag.
Bedrukking:full colour
Afwerking:genaaid gebrocheerd met flappen
Uitgave:2010
Extra informatie:i.s.m. Waddenvereniging en Waddenacademie
ISBN:9789087410230
NUR:900
Verkrijgbaarheid:ja
Prijs:€ 9,50
Toevoegen aan winkelwagen

EENEN GROOTEN SLAGH

In 2010 bestond Woningstichting Het Grootslag 90 jaar. Reden om een bijzonder fraai jubileumboek uit te geven, beschikbaar voor huurders en relaties. Dankzij grondige research van een drietal historici, was de auteur in staat een waar stuk geschiedschrijving te realiseren. Het inleidende hoofdstuk Volkshuisvesting in Nederland in de 20e eeuw wordt gevolgd door de geschiedenis van de woningbouwverenigingen in Andijk, Hoogkarspel, Westwoud, Oosterblokker, Wervershoof en Zwaagdijk. Erg interessant en prettig leesbaar met name voor inwoners van oostelijk West-Friesland.
Auteur:   Nadja Jansma, research de Jong/v.d. Swaluw/Beerepoot
Formaat:17 x 28,5 cm
Omvang:108 pag.
Bedrukking:full colour
Afwerking:genaaid gebonden
Uitgave:2010
Extra informatie:jubileumboek
ISBN:9789087410223
NUR:680
Verkrijgbaarheid:niet verkrijgbaar in de boekhandel
Prijs:€ n.v.t.
Toevoegen aan winkelwagen

KIND IN OORLOG

Het boek KIND IN OORLOG bevat 35 verhalen van bekende en minder bekende mensen die hun jeugd doorbrachten in de Tweede Wereldoorlog. Wat kon een kind wel en wat kon het niet begrijpen? Welke invloed had de oorlog op hun dagelijks leven? Antwoorden op deze vragen zijn terug te vinden in verhalen, voorwerpen, foto's, filmfragmenten en documenten. Zij laten zeer dierbare voorwerpen zien die hun waarde meestal niet danken aan hun uitzonderlijke schoonheid maar aan de verhalen en herinneringen die erachter schuilen. Enkele van de bekende "kinderen" zijn Paul van Vliet, Willem Nijholt, Wouter Gortzak, Yvonne Keuls, Jan Montyn, Wouter Gortzak, Fia Polak, Dick Houwaart, Dick Verkijk, Ab Caransa e.a.

Onder de gelijke naam heeft het MUSEON in Den Haag een tentoonstelling ingericht.

Een boek waar u niet omheen kunt!

Auteur:   Joke van Grootheest en Gert-Jan van Rijn
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:160 pag
Bedrukking:full colour
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:2009
Extra informatie:met kortingscoupon voor een bezoek aan het Museon
ISBN:9789087410186
NUR:686
Verkrijgbaarheid:ja
Prijs:€ 19,90
Toevoegen aan winkelwagen

WADDEN gids voor liefhebbers

WADDEN gids voor liefhebbers is door de auteur geheel herzien. Zo zijn nu ook bodemdaling, klimaatverandering, zeespiegelstijging, gaswinning e.d. bij de geactualiseerde inhoud betrokken. De gids is een must voor iedereen die iets met de Wadden heeft. Het handige formaat, de overzichtelijke indeling en de lage prijs maken deze uitgave zeer aantrekkelijk. De productie kwam tot stand in samenwerking met de Waddenvereniging.
Auteur:   Toon Fey
Formaat:16,5 x 28 cm
Omvang:208 pag
Bedrukking:full colour
Afwerking:genaaid gebrocheerd, met flappen
Uitgave:2009
ISBN:9789087410179
NUR:900
Verkrijgbaarheid:uitverkocht
Prijs:€ 24,90
Toevoegen aan winkelwagen

De Westfriese Omringdijk

Het boek De Westfriese Omringdijk vertelt de interessante historie van de "daik". Deskundige auteurs belichten de archeologie van het gebied en de ontstaansgeschiedenis, bouw en techniek van de dijk. Maar ook politiek-bestuurlijke achtergronden van de Omringdijk, zijn militair-strategische functie en de dwangburchten langs de dijk die Floris V liet bouwen, komen aan bod. Vele fraaie foto's, kaarten en tekeningen illustreren dit verhaal dat onmisbaar is voor de vele geïnteresseerden in de Westfriese Omringdijk. De actuele ontwikkelingen rond de dijk en de groeiende belangstelling voor dit monument hebben het uitbrengen van deze herziene uitgave versneld.

 

Auteur:    Geeske Bakker, Robert Ballot, Ruud Spruit, Jan Stobbe
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:180 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebonden
Uitgave:2009
ISBN:9789087410193
NUR:680
Verkrijgbaarheid:uitverkocht
Prijs:€ 19,90
Toevoegen aan winkelwagen

Zwerfstenen in Fryslan

Tijdens een van de ijstijden werd onder meer de omgeving van Buitenpost bedekt met een dik pak ijs. De enorme gletsjer liet een erfenis na in de vorm van klei, zand en zwerfstenen. Dit boek behandelt de vorming van de aarde en de eerste gesteenten, de zwerfkeien die door het ijs hier heen zijn gebracht, de uiteenlopende toepassingen van de stenen en brengt ons in contact met een bijzondere groep mensen: de amateurarcheologen en –petrologen. Ook komt het unieke IJstijdenmuseum van Buitenpost aan de orde.

Auteur:   Yuri van Koeveringe
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:96 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:2008
Extra informatie:ek te krijen yn it Frysk
ISBN:9789087410100
NUR:682
Verkrijgbaarheid:Ja
Prijs:€ 15,90
Toevoegen aan winkelwagen

Van wildernis tot Smallingerland

Door archeologisch onderzoek binnen de gemeente Smallingerland werd het mogelijk een beeld te krijgen van het verleden van deze interessante streek. Ooit bedekten uitgestrekte veenkussens het land. Vanaf de Middeleeuwen ontstonden door veenontginningen akkers en weiden. De latere turfwinning zorgde voor een ongekende groei van de gemeente. Soms hadden de grootschalige ingrepen in het landschap dramatische gevolgen. Ook dat wordt in dit boek uit de doeken gedaan. Een boeiend geschiedenisboek!

Auteur:   Yuri van Koeveringe
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:96 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:2008
Extra informatie:ek te krijen yn it Frysk
ISBN:9789087410087
NUR:682
Verkrijgbaarheid:Ja
Prijs:€ 14,90
Toevoegen aan winkelwagen

Wieringen, Waddeneiland op het droge

De auteur beschrijft hoe het vroegere ijstijdlandschap nog steeds goed zichtbaar is op Wieringen. Het was (en is) een unieke plek in de omgeving. De geschiedenis van de ondergrond komt aan bod, evenals de vroege historie, verhalen van Wieringen en de nieuwe wegen in een oud landschap. Dat het eiland, waar meer dan 2000 jaar Friezen hebben gewoond, ook bezoekers heeft gekend, bewijzen de twee Viking-schatten die er zijn gevonden. Een boeiend gebied dat zeker een bezoek waard is, zeker na het lezen van dit prachtige boek1
Auteur:   Jan Stobbe
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:96 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:2008
Extra informatie:deel 2 in de serie Archeologie in Noord-Holland
ISBN:9789087410162
NUR:682
Verkrijgbaarheid:uitverkocht
Prijs:€ 17,90
Toevoegen aan winkelwagen

De Inktpot

Dit kantoorgebouw, gelegen tussen Centraal Station en binnenstad van Utrecht, werd ontworpen in 1918 door spoorwegarchitect G.W. van Heukelom. Naar aanleiding van een grootscheepse renovatie schetst Ileen Montijn een beeld van dit bakstenen rijksmonument. Zij belicht de bouw, de architect en de renovatie van de Inktpot, en vertelt het verhaal van de mensen die er gewerkt hebben.

Auteur:   Ileen Montijn
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:80 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:2007
Extra informatie:1ste druk 2002
ISBN:9789087410599
NUR:648
Verkrijgbaarheid:Niet verkrijgbaar in de boekhandel
Toevoegen aan winkelwagen

Hoogtepunten uit Hoornse bodem

Sinds het eerste officiële archeologisch onderzoek, op de Roode Steen, zijn vele kleine en grote opgravingen uitgevoerd in de gemeente Hoorn. Dit boek presenteert een gevarieerde selectie uit een collectie bodemvondsten van inmiddels duizenden objecten. Speciale aandacht krijgen enkele voorwerpen van vergankelijk materiaal zoals leer en textiel, die in de vochtige en zuurstofarme bodem van Hoorn uitstekend bewaard bleven.

Auteur:   Tosca van de Walle, Christiaan Schrickx e.a.
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:128 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebonden
Uitgave:2007
ISBN:9789087410605
NUR:682
Verkrijgbaarheid:Uitverkocht
Toevoegen aan winkelwagen

Onze monumenten in zakformaat

Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de woningstichting “Van Alckmaer” verscheen een losbladige gids met de belangrijkste Rijks- en Gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden van de stad Alkmaar. De handzame uitgave is rijkelijk geïllustreerd met professionele fotografie en voorzien van een uitklapbare kaart waarop alle monumenten zijn aangegeven.

Auteur:   Rommy Zaal
Formaat:9 x 18 cm, liggend
Omvang:64 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:losbladig in ringband, pp omslag
Uitgave:2007
Verkrijgbaarheid:Niet verkrijgbaar in de boekhandel
Toevoegen aan winkelwagen

IJstijdsporen in Noordoost Fryslan

In de gemeente Kollumerland verwijzen talloze elementen in het landschap, zoals zwerfstenen en zandafzettingen, rechtstreeks naar de laatste ijstijden. Het verleden ligt soms zo dicht onder het oppervlak, dat de bezoeker er letterlijk overheen loopt. De auteur reconstrueert een ijzig landschap, laat zien hoe de natuur zich ontwikkeld heeft en hoe de eerste mensen er zich vestigden.

Auteur:   Evert van Ginkel
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:80 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:2006
Extra informatie:ek te krijen yn it Frysk
ISBN:9789087410025
NUR:682
Verkrijgbaarheid:Ja
Prijs:€ 14,90
Toevoegen aan winkelwagen

Oerjagers in Noordoost Fryslan

Ruim 14.000 jaar geleden trokken rendierjagers door oostelijk Friesland de wilde kuddes achterna. Duizenden jaren vóór hen leefden Neanderthalers in het noorden van Nederland. Met bescheiden hulpmiddelen wisten deze twee groepen bewoners te overleven onder barre omstandigheden. Het boek schetst een beeld van hun bestaan en geeft inzicht in dit onbekende deel van het verleden van de provincie

Auteur:   Yuri van Koeveringe
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:80 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:2006
Extra informatie:ek te krijen yn it Frysk
ISBN:9789087410018
NUR:682
Verkrijgbaarheid:Ja
Prijs:€ 14,90
Toevoegen aan winkelwagen

Boeren in de Friese wouden

De komst van de landbouw (neolithisering) bewerkstelligde een economische omwenteling in de geschiedenis van ons land. Over deze ontwikkeling, die zich alhier in een ongebruikelijk en onbegrepen traag tempo voltrok, bestaan vele theorieën. Dit boek geeft de persoonlijke visie van de auteur op deze gebeurtenissen, o.a. door middel van een blinde verteller uit het verleden.

Auteur:   Koos Steehouwer
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:80 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:2005
Extra informatie:ek te krijen yn it Frysk
ISBN:9068253093
NUR:682
Verkrijgbaarheid:Uitverkocht
Prijs:€ 14,90
Toevoegen aan winkelwagen

Hunebedden

Ondanks de vele aandacht van archeologen en hun antiquarische voorgangers, blijft het fenomeen hunebed relatief onbegrepen. Voor wie meer wil weten over de hunebedden, hun historische en culturele achtergronden en onderzoeksgeschiedenis is er nu dit boek, een gedegen overzichtswerk, met een lijst van alle bestaande hunebedden alsmede verdwenen exemplaren waarvan het bestaan bekend is.

Auteur:   Evert van Ginkel, Sake Jager, Wijnand van der Sanden
Formaat:21 x 28 cm
Omvang:208 pag.
Bedrukking:deels in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebonden
Uitgave:2005
Extra informatie:1ste druk 1999
ISBN:9068253336
NUR:682
Verkrijgbaarheid:Uitverkocht
Toevoegen aan winkelwagen

Veenterpen rond Sneek

Tijdens een opgraving in 2001 werd bij Sneek, op een laag en breed podium van veenplaggen, een boerderijplattegrond uit de Romeinse tijd gevonden. In die tijd al werden de randen van het veen ontwaterd door sloten te graven. Dit boek werpt nieuw licht op de eeuwenlange band tussen Sneek en het water, op het kwetsbaar evenwicht tussen mens en landschap.

Auteur:   Annelies Vreeken
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:80 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:2005
ISBN:9068253549
NUR:682
Verkrijgbaarheid:Ja
Prijs:€ 14,90
Toevoegen aan winkelwagen

Nederlandse zeekaarten uit de Gouden Eeuw

Oude zeekaarten vertellen het verhaal van zeelieden die soms jaren achtereen de oceanen bevoeren. Dit prachtig geïllustreerde boek richt zich op de Gouden Eeuw, de periode waarin de Hollandse vloot wereldfaam genoot. Het vertelt het verhaal achter de kaart en biedt een uniek overzicht van het werk van beroemde carthogafen als Blaeu, Mercator, Goos, van Keulen en Waghenaer.

Auteur:   Robert Putman
Formaat:24 x 33 cm
Omvang:144 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebonden
Uitgave:2005
ISBN:9068253506
NUR:688
Verkrijgbaarheid:UItverkocht
Prijs:€ 59,50
Toevoegen aan winkelwagen

In de schaduw van het Noorderlicht

Tijdens de bouw van de wijk Westeraam in de Gelderse plaats Elst werd in 2002 een Gallo-Romeins heiligdom aangetroffen, staand op de oever van een rivier rond het jaar 100 na Chr. Dit boek illustreert de wijze waarop uit vage bodemverkleuringen en enkele stukken steen een driedimensionale reconstructie van deze monumentale Gallo-Romeinse tempel kon worden gemaakt.

Auteur:   Harry van Enckevort en Jan Thijssen (redactie)
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:128 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:2005
ISBN:9068253255
NUR:682
Verkrijgbaarheid:Uitverkocht
Prijs:€ 21,90
Toevoegen aan winkelwagen

Opgespoord verleden

Verhaal van de vroege bewoners van het Nederlandse rivierengebied, resultaat van het jarenlange werk van vierhonderd archeologen langs het tracé van de Betuweroute. Aan de hand van resten van huizen, gebruiksvoorwerpen en begravingen worden bevolkingsgroepen uit diverse perioden tot leven gebracht. Beschrijving van de ontwikkeling van het landschap maakt duidelijk waarom dit woongebied toen al geliefd was.

Auteur:   Arnold Carmiggelt (redactie)
Formaat:22 x 28 cm
Omvang:208 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebonden
Uitgave:2004
Extra informatie:1ste druk 2001
ISBN:9068252771
NUR:682
Verkrijgbaarheid:Uitverkocht
Toevoegen aan winkelwagen

De Swifterbantcultuur

Kritische beschouwing van de huidige visie op het proces van neolithisering, die belangrijke vragen tot nu toe onbeantwoord liet. Het reconstructieve bouwwerk dat jarenlang als archeologische waarheid gold, wordt door een alternatieve verklaring onderuit gehaald. Een verklaring met respect voor de eigen plaats van jagers-verzamelaars in een stroom van verandering en met de Swifterbantcultuur in de hoofdrol.

Auteur:   Hans Peeters, Willem Jan Hogestijn, Theo Holleman
Formaat:22 x 28 cm
Omvang:160 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:2004
ISBN:9068252798
NUR:682
Verkrijgbaarheid:Uitverkocht
Toevoegen aan winkelwagen

Februariramp 1953

De Februariramp van 1953 was zeker niet de eerste stormvloed die Zuidwest-Nederland teisterde. Door de eeuwen heen sloeg de zee herhaaldelijk toe; honderden verdronken dorpen liggen verborgen in de Delta. Dit tijdsdocument belicht de geschiedenis van de strijd tegen het water, vanaf de eerste bewoning tot heden. Uitvoerige behandeling van het ontstaan van de ramp, noodherstel, wederopbouw en veranderingen die het Deltaplan veroorzaakte.

Auteur:   Rinus Antonisse
Formaat:21 x 27 cm
Omvang:160 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebonden
Uitgave:2003
ISBN:9068252917
Verkrijgbaarheid:Uitverkocht
Toevoegen aan winkelwagen

Nederlands Klein Zilver en schepwerk

Derde editie van dit standaardwerk, geheel herzien en uitgebreid met 16 pagina’s en 200 illustraties. Uitgebreide aandacht voor het hoofdstuk ‘Poppengoed’. Kleine zilveren gebruiksartikelen van de burger, uit diverse stijlperioden, vormen een boeiend beeld van het Nederlandse burgerlijk leven van 1650 – 1880. Met inleidend hoofdstuk over zilvermerken, bewerkingstechnieken, stijlen en vervalsingen; onmisbaar voor liefhebber, verzamelaar of antiquair.

Auteur:   B.W.G. Wttewaall
Formaat:19 x 28 cm
Omvang:376 pag.
Bedrukking:zwart/wit
Afwerking:genaaid gebonden
Uitgave:2003
Extra informatie:1ste druk 1987
ISBN:9068252992
NUR:645
Verkrijgbaarheid:Ja
Prijs:€ 59,50
Toevoegen aan winkelwagen

De kunst van het handeldrijven

Verhaal van een veelzijdige verzameling kunstvoorwerpen, gedurende enkele eeuwen uit alle windstreken bijeengebracht door Nederlandse reders, kooplieden, ontdekkers en zeevaarders. Dit boek is geen catalogus van deze topstukken doch plaatst de Nedlloyd-collectie in haar context. Experts belichten de historische en maatschappelijke aspecten vanaf de tijd van de VOC tot het heden.

Auteur:   Andreas Oosthoek, Peter Rietbergen, Jerzy Gawronski, Wim van den Doel, Bruce Carpenter, Marc SernĂ©
Formaat:27 x 31 cm
Omvang:320 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebonden
Uitgave:2002
ISBN:9068252879
Verkrijgbaarheid:BEPERKT LEVERBAAR
Toevoegen aan winkelwagen

Wereldatlas van de Archeologie

Archeologische disciplines van de afgelopen decennia hebben aangetoond dat veel essentiële stappen in de menselijke geschiedenis in diverse delen van de wereld, afzonderlijk van elkaar zijn uitgevonden. Dit boek geeft een beeld van deze verworvenheden overal ter wereld en laat door samenvattende studies van bepaalde gebieden zien dat steeds andere regio’s het voortouw namen in culturele en economische ontwikkeling.

Auteur:   Paul G. Bahn (redactie)
Formaat:23 x 30 cm
Omvang:208 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:
Uitgave:2001
ISBN:9068252658
NUGI:501/641
Verkrijgbaarheid:Uitverkocht
Toevoegen aan winkelwagen

Nijmegen. Legerplaats en stad in het achterland van de Romeinse limes

Het verhaal van de oudste stad van Nederland. Aan bod komen de prehistorie, komst van de Romeinen en bouw van legerplaatsen en stad, alsmede Nijmegen tijdens de laat-Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen. De auteurs, werkzaam bij de Gemeente Nijmegen en de Katholieke Universiteit Nijmegen, geven een helder overzicht van het archeologisch onderzoek naar de oorsprong van Nijmegen.

Auteur:   Enckevort, Jan Kees Haalebos. Jan Thijssen
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:112 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:2000
ISBN:9068252399
NUGI:741
Verkrijgbaarheid:Uitverkocht
Toevoegen aan winkelwagen

Middeleeuwse minnekunst

Veel ideeën over liefde werden vanaf de twaalfde eeuw door dichters en kunstenaars ontwikkeld. Voorwerpen van textiel, ivoor, juwelen en gordels, afbeeldingen in handschriften en op kasten hielpen de middeleeuwse mens vorm te geven aan zijn diepste beleving. Dit boek laat zien hoe dit soort afbeeldingen mannen en vrouwen de kunst van de liefde bijbrachten.

Auteur:   Michael Camille
Formaat:22 x 28 cm
Omvang:176 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebonden
Uitgave:2000
ISBN:3829032293
Verkrijgbaarheid:Uitverkocht
Toevoegen aan winkelwagen

Sporen aan de wand

Verhaal van de speurtocht naar prehistorische vuursteenwinning in Zuid-Limburg, in de voetstappen van pioniers en wetenschappers die de afgelopen 150 jaar het spoor naar een ver en duister verleden hebben gevolgd. Aan de hand van hun ontdekkingen vertelt het boek ook over het ontstaan van het Limburgse landschap en de vuursteen daarin.

Auteur:   Koos Steehouwer
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:80 pag.
Bedrukking:deels in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:2000
ISBN:9068252313
NUGI:644
Verkrijgbaarheid:Uitverkocht
Toevoegen aan winkelwagen

De onderkant van de markt

De Westmonsterkerk speelde een prominente rol in de rijke geschiedenis van de Zeeuwse hoofdstad Middelburg. Archeologisch onderzoek in 1998 legde de funderingen bloot van deze laatmiddeleeuwse, gotische kruiskerk, die een Romaanse voorganger bleek te hebben. Een team van deskundige auteurs geeft een veelkleurig beeld van het religieus, sociaal en economisch leven in en rond de kerk.

Auteur:   Jan J.B. Kuipers, Henk Hendrikse, Anneke van Waarden-Kroes e.a.
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:112 pag.
Bedrukking:deels in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:2000
ISBN:9068252550
NUGI:741
Verkrijgbaarheid:Uitverkocht
Toevoegen aan winkelwagen

De “Koningsterp” van Wijnaldum

Tussen 1991 en 1993 werd onderzoek uitgevoerd op de terp Tjitsma bij Wijnaldum, in de vroege Middeleeuwen (ca 350-900 na Chr.) mogelijk de residentie van een of meer Friese koningen. Aan de hand van dit onderzoek wordt een overzicht gegeven van de bewoningsgeschiedenis van deze terp, met aandacht voor het leven van de Friese elite in de vroege Middeleeuwen.

Auteur:   Arnold Carmiggelt
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:80 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:2000
Extra informatie:ek te krijen yn it Frysk
ISBN:9068252429
NUGI:644
Verkrijgbaarheid:Uitverkocht
Prijs:€ 12,90
Toevoegen aan winkelwagen

Leven in de Middeleeuwen

Mozaïek van scènes uit elke streek en periode van de Middeleeuwen, gevat in een ruwe structuur op basis van de seizoenen en voorzien van reproducties van middeleeuwse illlustraties. Het materiaal, afkomstig uit de zesde tot en met de vijftiende eeuw, weerspiegelt een lang proces van verandering en stelt de lezer hopelijk in staat iets van het leven van de Middeleeuwen te ervaren.

Auteur:   Judith Herrin (redactie)
Formaat:19 x 25 cm
Omvang:208 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebonden
Uitgave:2000
ISBN:9068252526
Verkrijgbaarheid:Uitverkocht
Toevoegen aan winkelwagen

Begraven op de terpen in Ferwerderadiel

De terp bij Hegebeintum bevatte waardevolle informatie over de bewoningsgeschiedenis van het Noord-Nederlandse kustgebied. Resten van een grafveld uit de vroege Middeleeuwen (ca 350-900 na Chr.) leverden een schat aan voorwerpen die de bewoners van het terpengebied destijds aan hun doden meegaven. Aan de hand van deze archeologische vondsten wordt een beeld geschetst van het dodenbestel in vroeg-middeleeuws Fryslân.

Auteur:   Arnold Carmiggelt
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:80 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:2000
Extra informatie:ek te krijen yn it Frysk
ISBN:9068252410
NUGI:644
Verkrijgbaarheid:Ja
Prijs:€ 12,90
Toevoegen aan winkelwagen

Van Middelzee tot Bildt

Dit boek begint met een overzicht van de eeuwenlange strijd van de Friezen tegen het water –een verhaal dat al zo’n 2500 jaar geleden aanvangt. De nadruk ligt echter op de laatste fase van de bedijkingsgeschiedenis in de late Middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd. De inpoldering van Bildt was de kroon op de bedijkingsgeschiedenis van Fryslân.

Auteur:   Meindert Schroor
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:80 pag.
Bedrukking:deels in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:2000
Extra informatie:ek te krijen yn it Frysk
ISBN:9068252437
NUR:644
Verkrijgbaarheid:Uitverkocht
Prijs:€ 12,90
Toevoegen aan winkelwagen

Graven met beleid

Overzicht van archeologisch onderzoek van de Gemeente Nijmegen. Bespreking van o.a. prehistorisch Nijmegen, de overgang van de Romeinse tijd naar de vroege Middeleeuwen (met name bewoning op en rond het Valkhof), de Merovingische en Karolingische bewoning alsmede de latere bewoners van de stad. Korte beschrijvingen en situatietekeningen vormen een inventaris van alle locaties waar tussen 1989 en 1995 onderzoek werd verricht.

Auteur:   Harry van Enckevort, Jan Thijssen
Formaat:22 x 28 cm
Omvang:160 pag.
Bedrukking:zwart/wit
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:1999
ISBN:9068251805
NUGI:644
Verkrijgbaarheid:Uitverkocht
Toevoegen aan winkelwagen

400 jaar vioolbouwkunst in Nederland

Beschrijving van de speurtocht naar ontbrekende elementen in de geschiedenis van de vioolbouw. Opsommingen in nalatenschappen leveren bewijs voor het bestaan van vroege vioolbouwers in Nederland. Beeld van de ontwikkeling van de vioolbouw in de Noordelijke Nederlanden, met een overzicht van de ons bekende vioolbouwers vanaf 1600 tot heden. Interviews met moderne vioolbouwers tonen aan dat de vioolbouw ook nu springlevend is.

Auteur:   Jaap Bolink en Annelies Steinhauer (coördinatie)
Formaat:23 x 28 cm
Omvang:270 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebonden
Uitgave:1999
Extra informatie:Nederlandse Groep van Viool- en Strijkstokkenmakers (NGV)
ISBN:9072977823
Verkrijgbaarheid:Niet verkrijgbaar in de boekhandel
Toevoegen aan winkelwagen

Het Kops Plateau

Archeologen van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek brachten op het Kops Plateau talrijke overblijfselen aan het licht van een van de vroegste Romeinse legerplaatsen van Nederland. Van hieruit lijken de veldtochten van de Romeinen tegen de Germanen gecoördineerd te zijn. Het boek biedt een helder overzicht van de resultaten van de opgravingen op het Kops Plateau, alsmede een goed inzicht in de archeologische praktijk.

Auteur:   Harry van Enckevort, Katja Zee
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:80 pag.
Bedrukking:deels in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:1999
Extra informatie:1ste druk 1996
ISBN:906825166x
NUGI:644
Verkrijgbaarheid:Uitverkocht
Toevoegen aan winkelwagen

Van Dorestad naar Wijk bij Duurstede

Unieke schets van de ontwikkeling van de stad. Grootschalig archeologisch onderzoek ligt ten grondslag aan een beschrijving van de vermaarde Karolingische handelsplaats Dorestad (7de-9de eeuw) en de eenvoudige agrarische opvolger daarvan, de villa Wijk (10de-13de eeuw). Op basis van historische en bouwkundige bronnen wordt de laat-middeleeuwse stad Wijk bij Duurstede beschreven (14de-midden 16de eeuw).

Auteur:   A. van Es, J. van Doesburg, I.B.S. van Koningsbruggen
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:80 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:1998
ISBN:9068252127
NUGI:644
Verkrijgbaarheid:Uitverkocht
Toevoegen aan winkelwagen

Romeinen langs de snelweg

Een uitgebreid overzicht van de bewoningsgeschiedenis van Vechten, na Nijmegen waarschijnlijk het belangrijkste steunpunt van het Romeinse leger in Nederland. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan het kampdorp dat ontstond vlak buiten de oostpoort van het fort. Resultaten van de meest recente opgravingscampagne zijn opgenomen en enkele bijzondere vondsten worden besproken, waaronder een muntschat uit de tijd van keizer Vespasianus

Auteur:   Hessing, Rien Polak, Wouter Vos, Simon Wynia e.a.
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:88 pag.
Bedrukking:geheel in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:1997
ISBN:9068251961
NUGI:644
Verkrijgbaarheid:Uitverkocht
Toevoegen aan winkelwagen

Bekermensen aan zee

De ontdekking van 21 nederzettingen van de zogeheten Enkelgrafcultuur heeft het bestaande beeld van de Late Nieuwe Steentijd in de Kop van Noord-Holland veranderd. Deze unieke vondsten in de Groetpolder zijn voorgedragen voor de status van Unesco Wereldmonument. De auteurs gaan terug in de tijd en maken een reconstructie van het landschap, de bewoners en hun dagelijks leven.

Auteur:   Evert van Ginkel, Willem Jan Hogestijn
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:158 pag.
Bedrukking:deels in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:1997
ISBN:9068251848
NUGI:644
Verkrijgbaarheid:Uitverkocht
Toevoegen aan winkelwagen

Gids archeologische monumenten in Nederland

Gids uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Beschrijving van 52 archeologische monumenten, met foto’s en topografische kaartjes. Van werelderfgoedmonument Schokland tot de miraculeuze Willibrordusputten, gestreefd is naar een zo goed mogelijke spreiding van locaties over geheel Nederland. Zichtbaar wordt de boeiende wisselwerking tussen de mens en zijn leefwereld.

Auteur:   Saskia van Dockum en Arne Haytsma (redactie)
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:112 pag.
Bedrukking:zwart/wit
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:1997
ISBN:9068251856
Verkrijgbaarheid:Uitverkocht
Toevoegen aan winkelwagen

De weg terug: Archeologische ontdekkingen langs de A73

Verslag van de opgravings-resultaten langs de A73 bij Venray, waar de bodem tijdens onderzoek tussen 1991 en 1996 onverwacht grote hoeveelheden archeologische resten bleek te bevatten. Duizenden jaren bewoning resulteerde in resten van prehistorische jagerskampen, boerderijen uit de Brons- en IJzertijd, Romeinse villa’s alsmede een put en een grafveld uit die periode, en middeleeuwse dorpen.

Auteur:   Henk Stoepker e.a.
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:64 pag.
Bedrukking:deels in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:1997
ISBN:906825197x
NUGI:644
Verkrijgbaarheid:Uitverkocht
Toevoegen aan winkelwagen

Vondsten in Veere

Een 15de-eeuwse beerput in de kelder van een van de Schotse huizen van Veere leverde een ‘schat’ aan middeleeuws afval op. Graten en pitten, potten en pannen vormen ons een beeld van het dagelijks leven van een welgestelde Veerse familie 500 jaar geleden. Vele specialisten hebben hun bijdrage geleverd aan het archeologisch onderzoek en maakten deze boeiende reconstructie mogelijk.

Auteur:   Ellen Vreenegoor, Jan Kuipers e.a.
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:112 pag.
Bedrukking:deels in 4 kleuren
Afwerking:genaaid gebrocheerd
Uitgave:1996
ISBN:9068251740
NUGI:644
Verkrijgbaarheid:Uitverkocht
Toevoegen aan winkelwagen

De Schierstins

Auteur:   
Formaat:
Omvang:
Bedrukking:
Afwerking:
Uitgave:
Toevoegen aan winkelwagen

DE SCHIERSTINS, middeleeuws torenkasteel in Feanwalden

Auteur:   Erwin Boers
Formaat:21 x 25 cm
Omvang:112 pag.
Bedrukking:
Afwerking:
Uitgave: