Uniepers Uitgevers

 Poolster 193
 1622 EN Hoorn
t

 

 +31 (0)6 53147716
e 

Uniepers Uitgevers is lid van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB)

Winkelwagen

de winkelwagen rijdt niet meer.

Koop uw boek bij de boekhandel of eventueel via info@uniepersuitgevers.nl

Uitgelicht


In "Zwerfstenen in Fryslân" ondermeer aandacht voor het ontstaan van de aarde. Fossielen ontbreken daarin natuurlijk niet. Afgebeeld zijn hier drie zogenaamde trilobieten, geleedpotigen (Arthropoda) die in de geologische perioden van het Cambrium tot het Perm op aarde leefden.  

foto : www.toonbeeld.com

naar boek >>