Uniepers Uitgevers

 Poolster 193
 1622 EN Hoorn
t

 

 +31 (0)6 53147716
e 

Uniepers Uitgevers is lid van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB)

Winkelwagen

de winkelwagen rijdt niet meer.

Koop uw boek bij de boekhandel of eventueel via info@uniepersuitgevers.nl

Uitgelicht


In de periode van de vijftiende eeuw tot ongeveer 1750 trokken Duitse landarbeiders uit Niedersaksen en Westfalen naar Fryslân om daar op het land te werken. Deze zogenaamde Hannekemaaiers volgden vaak dezelfde routes die gemarkeerd werden door "Pûpekrusen" (zie afbeelding). In het boek Zwerfstenen in Fryslân is meer te lezen over dit onderwerp. 

foto : www.toonbeeld.com

naar boek >>